Egyházközösség

Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója – adventista.hu

Dunamelléki Egyházterület – det.adventista.hu

Adventista teológiai Főiskola – atf.adventista.hu

ADRA – adra.huadra.org

Seventh-Day Adventist Church – adventist.org