Diakónus szentelés a...

2022. március 12-én egy örömteli alkalom volt ismét, amikor Szigeti Balázs diakónusi szolgálatra való felszentelésére került sor. A diakónusok támogató és segítő szolgálatot végeznek gyülekezeteinkben világszerte. Ellen G. White szerint példaadó életük segítségül szolgál egységessé kovácsolni a gyülekezet közösségét. Lelkészünk a felszentő ima előtt elmondta, hogy hálás a gyülekezet azért, hogy Isten elhelyezte Balázs életében mindazt az ajándekokat és jellembeli tulajdonságokat, amelyek szükségesek ennek a szolgálatnak az elvégzéséhez. A felszentelés szertartasát még ünnepélyesebbé tette az, hogy Balázs édesapja, Szigeti István testvér is részt vett fia felszentelésében. Az ima után az ároni áldás hangzott el a Terézvárosi Énekkar vezetésével, melyhez több gyülekezeti tag is csatlakozott a teremben. Így közösen kívánhattuk Balázs és családja életére Isten áldását a megzenésített, ihletett ige szavaival. 

Áldjon meg téged, áldjon az Úr, Őrizzen téged, őrizzen Ő! Orcájat mennyekből fordítsa le rád Atyám! Könyörüljön rajtad, könyörüljön rajtad!Adjon békességet!

2022-04-01
Címkék: Gyülekezetünk eseményei

Még nem szólt hozzá senki