Rólunk

A Hetednapi Adventisták protestáns keresztényekhez tartoznak. Céljuk, hogy felkészüljenek Jézus Krisztus második eljövetelére és erre másoknak is segítsenek felkészülni. Jézus megígérte János evangéliumában, hogy „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem [volna], megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.” Hisszük, hogy közösségünket ennek az örömüzenetnek a hirdetésére hívta el Isten. A Biblia tanácsai alapján igyekszünk felkészülni Jézus második eljövetelére, olyan lelkület, jellem és magatartásforma kialakításával, amely nemcsak itt a földi életben példamutató, hanem felkészít minket az örök életre is. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, a terézvárosi Gyülekezetünkben, akik osztozni kívánnak Istennek felénk áradó áldásaiban és szeretnének beteljesítői lenni az utolsó idők legkomolyabb küldetésének.

A Budapest Terézvárosi Gyülekezet a Hetednapi Adventista Egyház legnagyobb, központi gyülekezete Magyarországon, amely 1924-ben alakult..

Zarka Péter

A gyülekezet lelkésze
(1)331-8964, (30) 664-3013 • zarkapeter@adventista.hu

Zarka Péter 1978-óta végzi lelkészi szolgálatát. Teológiai diplomáját a Debreceni Református Akadémián szerezte (MDiv), tanulmányait a SZET lelkészképzőben végezte, valamint 3 éven keresztül különböző tanulmányokat folytatott Newbold-on (Anglia) egyházunk egyik főiskoláján.

Szolgálati területei: az országban több gyülekezetében szolgált, pl. Miskolcon, Ózdon,Tasson, Vácott, Érden és Budapest több gyülekezetében. A misszió területén is szolgált nyolc éven át Egyiptomban (1996-2004), egyházunk missziós munkáját és az ország gyülekezeteit vezette területi elnökként. Lelkésszé szentelték 1983-ban. Különböző osztálymunkák életét vezette a Dunamelléki Egyházterületen valamint a Magyar Unióban, mint az ifjúsági életet, szombatiskolai tanulmányok osztályát, családi osztályt.

1981-ben kötött házasságot Teremy Krisztinával, akivel az egyház és a misszió szolgálatában azóta töretlenül együtt dolgoznak. Mostani szolgálati helyén, a Terézvárosi Gyülekezet életében a Dunamelléki Egyházterület számít Krisztina szolgálatára is.

A Budapest Terézvárosi gyülekezet lelkészi szolgálatával a Dunamelléki Egyházterület 2013. július elsejével bízta meg.

Zarkáné Teremy Krisztina 1981 óta áll a Hetednapi Adventista Egyház alkalmazásában.

A Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképzőjében folytatott teológiai tanulmányai végén a Magyarországi Evangélikus Egyház Teológiai Akadémiáján 1984-ben tett záróvizsgával MDiv fokozatot szerzett. 1990-ben angol tanári képesítést nyert. Szolgált lelkészként a gyöngyösi körzetben és férje gyülekezeteiben. A Bibliatanulmányok fordítója, szerkesztője. Külön szeretettel tolmácsol evangelizációs alkalmakon, vesz részt az irodalmi tevékenységben, és örömmel tart előadásokat a Bibliai Szabadegyetem evangelizációs sorozataiban. Általános és középiskolában tanított bibliaismeretet Magyarországon, valamint Egyiptomban, ahol az Egyiptomi Terület Könyvevangélista Osztályát is vezette. Az Adventista Teológiai Főiskolán angol, ill. angol teológiai szaknyelv tantárgyakat tanított.

2012-ben a Budapest Újbudai Gyülekezetben presbiterré szentelték, 2013-ban a Magyar Unióban meghatalmazott lelkészi kinevezést kapott. Jelenleg a Magyar Unió Szombatiskolai Osztályának vezetője, emellett az Ellen G. White Osztály munkáját is koordinálja. 2011-től Lelkészképviselőként a Transzeurópai Divízió Bizottságának tagja. 2014. szeptember 1-től a Dunamelléki Egyházterület a Terézvárosi Gyülekezet támogató lelkészévé nevezte ki.

Teremy Krisztina

Gyülekezetünket támogató lelkész